Jan de Vries - praktijk voor intervisie, supervisie en coaching

Coaching

Wat is coaching?
Coaching is gericht op het verbeteren van prestaties in de uitvoering van het beroep of functie. Het accent kan daarbij gelegd worden op persoonlijke of vakmatige doelen, of een combinatie van beide. De nadruk ligt op een verandering van gedrag en het komen tot oplossingen en concrete resultaten.

Methodiek
Door middel van een van tevoren afgesproken aantal bijeenkomsten wordt individueel met de coachee gewerkt aan de doelen die gesteld zijn.
In de gesprekken krijgt de coachee ruimte om zichzelf beter te leren kennen door onderzoek naar houding, aannames en oordelen.
Tevens ontstaat er een bewustwording van patronen die zijn ontwikkeld en leert de coachee zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn/haar eigen leven en daarin eigen keuzes te maken.

Bij coaching staat de begeleiding bij het uitoefenen van de functie centraal.
Met coaching wordt er naar gestreefd de functie en de taken daarin zo goed mogelijk uit te voeren.

Concreet betekent dit dat er een balans gevonden wordt tussen werk en privé-leven en een goede samenwerking met collega's, leidinggevenden of klanten wordt bereikt. De coachee leert grenzen trekken en nee zeggen, aanwezige  kwaliteiten en beperkingen worden ontdekt, en men krijgt zicht op oorzaken van overbelasting of dreigende burn-out.

Doel
Het doel is tot betere prestaties te komen.

Oplossingsgericht coachen
De werkwijze van de coach is sterk beïnvloed door het gedachtegoed van oplossingsgericht werken, een respectvolle veranderingsbenadering die problemen onderkent om vervolgens doelen en oplossingen op een constructieve, doelgerichte en positieve manier te definiëren en te benutten wat goed werkt om die gewenste toestand stap voor stap dichterbij te brengen. Sterktes en eerdere successen en positieve uitzonderingen op het probleem worden benut om ideeën op te doen voor de eerstvolgende stap voorwaarts, zodat progressie wordt gemaakt in de richting van de doelen.

Werkwijze coaching
De coach, de eventuele opdrachtgever en coachee spreken van tevoren af aan welke aspecten van het functioneren gewerkt zal worden, en er wordt een traject vastgesteld. Het effect van de bijeenkomsten wordt geëvalueerd met de coachee en de eventuele opdrachtgever waarbij gebruik gemaakt kan worden van gerichte opdrachten en observaties.


Aanvraag coaching
In overleg met betrokkenen wordt een intake-gesprek gepland waarin inhoudelijke en voorwaardelijke aspecten worden besproken en vastgesteld.


st!r Geregistreerd supervisor St!R
Registratie nr. R 10825 A
Geregistreerd NHG 
Jan de Vries
Valkenburgstraat 8
6151 JC Munstergeleen
Tel. 046 - 442 13 91
GSM. 06 - 204 000 72
Landelijke Vereniging voor Supervisie & Coaching
© Jan de Vries: Praktijk voor Supervisie, Intervisie & Coaching. Munstergeleen, Limburg Algemene voorwaarden     Sitemap