Jan de Vries - praktijk voor intervisie, supervisie en coaching

Coaching

Methodiek
Door middel van een van tevoren afgesproken aantal bijeenkomsten wordt individueel met de coachee gewerkt aan de doelen die gesteld zijn.
In de gesprekken krijgt de coachee ruimte om zichzelf beter te leren kennen door onderzoek naar houding, aannames en oordelen.
Tevens ontstaat er een bewustwording van patronen die zijn ontwikkeld en leert de coachee zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn/haar eigen leven en daarin eigen keuzes te maken.

Bij coaching staat de begeleiding bij het uitoefenen van de functie centraal.
Met coaching wordt er naar gestreefd de functie en de taken daarin zo goed mogelijk uit te voeren.

Concreet betekent dit dat er een balans gevonden wordt tussen werk en privé-leven en een goede samenwerking met collega's, leidinggevenden of klanten wordt bereikt. De coachee leert grenzen trekken en nee zeggen, aanwezige  kwaliteiten en beperkingen worden ontdekt, en men krijgt zicht op oorzaken van overbelasting of dreigende burn-out.


st!r Geregistreerd supervisor St!R
Registratie nr. R 10825 A
Geregistreerd NHG 
Jan de Vries
Valkenburgstraat 8
6151 JC Munstergeleen
Tel. 046 - 442 13 91
GSM. 06 - 204 000 72
Landelijke Vereniging voor Supervisie & Coaching
© Jan de Vries: Praktijk voor Supervisie, Intervisie & Coaching. Munstergeleen, Limburg Algemene voorwaarden     Sitemap