Jan de Vries - praktijk voor intervisie, supervisie en coaching

Intervisie
Wat is intervisie?

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij de medewerkers een beroep doen op collega’s om over persoons- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie na te denken. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van vragen om zo met behulpvan eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebracht probleem en hoe hierin te handelen.

Methodiek

Intervisie is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie wordt benut en verder wordt ontwikkeld met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk.
Een intervisie loopt gedurende een langere periode. Het aantal vaste deelnemers is beperkt (max. 6).
Vooraf worden er afspraken gemaakt over spelregels, doelstellingen en werkwijze van intervisie.
Intervisie vraagt van de deelnemers de nodige basisvaardigheden.
Men neemt deel op basis van vrijwilligheid en staat niet in een hiërarchische verhouding met elkaar.

Doel
Intervisie is een krachtig instrument voor het verbeteren van teams en het deskundigheidsniveau in de organisatie.
Daarnaast hebben de deelnemers individuele doelen, zoals:
- persoonlijke deskundigheidsbevordering;
- het door reflectie afstand leren nemen van de eigen positie en manier van werken;
-
bewustwording van de eigen invloed en de eigen positie;
- collegiale ondersteuning en inspiratie.

Werkwijze
Intervisie kan zowel zelfstandig als onder begeleiding van een intervisor plaatsvinden.
Als intervisor kan ik een groep medewerkers begeleiden in een traject van 6 bijeenkomsten om te ervaren wat intervisie is, en de vaardigheden en werkwijze aan te reiken om de intervisie uiteindelijk zelfstandig voort te kunnen zetten.

Aanvraag intervisie
In overleg met betrokkenen wordt een intake-gesprek gepland waarin inhoudelijke en voorwaardelijke aspecten worden besproken en vastgesteld.


st!r Geregistreerd supervisor St!R
Registratie nr. R 10825 A
Geregistreerd NHG 
Jan de Vries
Valkenburgstraat 8
6151 JC Munstergeleen
Tel. 046 - 442 13 91
GSM. 06 - 204 000 72
Landelijke Vereniging voor Supervisie & Coaching
© Jan de Vries: Praktijk voor Supervisie, Intervisie & Coaching. Munstergeleen, Limburg Algemene voorwaarden     Sitemap