Jan de Vries - praktijk voor intervisie, supervisie en coaching

Supervisie

Wat is Supervisie?

Supervisie is een methode van leren die wordt gebruikt in mensgerichte beroepen zoals maatschappelijk werker, arts, leraar, manager. Het is een leertraject onder leiding van een supervisor waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkpraktijk en werkstijl.

In supervisie gaat het over de eigen houding, opvattingen, normen en waarden in het contact met de cliënten, patiënten, collega’s, het vak en de maatschappij.

Methodiek

In supervisie onderzoekt de supervisant hoe hij op zijn persoonlijke wijze vorm geeft aan zijn vak. Eigen gevoelens en gedachten, eigen ervaringen, eigen normen en waarden, eigen kracht en kwetsbaarheid spelen een rol.

Het geeft zicht op welke situaties problemen kunnen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe je ermee omgaat en welke alternatieven er zijn.

Doel

In een supervisiegesprek zijn vaste patronen te herkennen en gaat de supervisant   op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen, omdat die sturend zijn. Niet alleen voor eigen handelen, maar ook hoe om te gaan met mensen in eigen omgeving. Zo worden denken, voelen, willen en handelen goed op elkaar afgestemd.

Op deze wijze kan supervisie bijdragen aan een beter en plezieriger persoonlijk professioneel functioneren.

Werkwijze

Supervisie kan individueel of in een kleine groep worden aangeboden.

De deelnemer bepaalt zelf waar hij in supervisie mee bezig wil zijn. Hij brengt een concrete ervaring of vraag in. Deze kan betrekking hebben op het contact met een cliënt, een patiënt,  een medewerker, de relatie met een collega, de eigen ontwikkeling in het vak of keuzes waar de supervisant zich in zijn beroep voor gesteld ziet. Door reflectie op deze ervaring of vraag wordt getracht zicht te krijgen op :

wat is er nu precies gebeurd, wat was mijn aandeel, waarom doe ik dat zo en wil ik dat zo blijven doen, wat zou ik eventueel anders willen en hoe kan ik dat bereiken?

De supervisiebijeenkomsten vinden eens per twee weken plaats.

Een supervisietraject bestaat  uit 10 -15 bijeenkomsten van max. 1,5 uur.

Aanvraag

Meestal wordt de vraag om supervisie door de supervisant gesteld, soms is er sprake van een opdracht door de leidinggevende. In beide gevallen worden in een intake-gesprek de inhoudelijke en voorwaardelijke aspecten besproken.

Accreditatie NHG

Supervisie onder begeleiding van een door het NHG erkende supervisor wordt geaccrediteerd. Elk uur supervisie wordt gehonoreerd met één nascholingspunt.


st!r Geregistreerd supervisor St!R
Registratie nr. R 10825 A
Geregistreerd NHG 
Jan de Vries
Valkenburgstraat 8
6151 JC Munstergeleen
Tel. 046 - 442 13 91
GSM. 06 - 204 000 72
Landelijke Vereniging voor Supervisie & Coaching
© Jan de Vries: Praktijk voor Supervisie, Intervisie & Coaching. Munstergeleen, Limburg Algemene voorwaarden     Sitemap